A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 320

Statutul CDCAS «CETĂŢEANUL» - ЦГРСП «Четэцянул»
ЧЕТЭЦЯНУЛ
Центр Гражданского Развития и Социальной Помощи
RO/MD RU

Устав ЦГРСП «ЧЕТЭЦЯНУЛ»

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Asociaţia Obştească „Centrul de Dezvoltare Civică şi Asistenţa Socială «CETĂŢEANUL»”, în continuare – «Asociaţia», este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

1.2 Denumirea completă: Asociaţia Obştească „Centrul de Dezvoltare Civică şi Asistenţa Socială «CETĂŢEANUL»”, cea prescurtată: CDCAS «CETĂŢEANUL».

1.3 Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art. 10, 11 CEDO, Constituţia Republicii Moldova, Sect, 5 Cap. II al Codului Civil RM, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 şi prezentul statut.

1.4 Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: «asociaţie obştească».

1.5 Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

1.6 Logo-ul Asociaţiei reprezintă o compoziţie din elemente geometrice, care alcătuiesc în ansamblu o imagine figurativă originală, care serveşte drept un semn grafic distinctiv al Asociaţiei în calitate de persoana juridică. În centrul logo-ului stă conturul ovalului. Vârful de sus al conturului este întrerupt de un cerc mare, partea de jos - de trei dreptunghiuri verticale încununate cu cercuri mici. În varianta coloră a logo-ului figurile copiilor poartă culori asemănătoare celor a drapelului de stat al RM, iar conturul ovalului şi cercul mare sunt de culoare verde. În varianta monocromă toate elemente ale logo-ului au aceeaşi culoare. Emblema Asociaţiei constă din logo-ul şi înscrieri, combinate într-un mod special. Toate înscrierile se fac cu fontul de tip "sans serif". În varianta coloră toate înscrierile sunt de culoare verde.

1.7 Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.

1.8 Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică.

1.9 Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.

1.10 Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

1.11 Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.

1.12 Sediul Asociaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, MD-2084, mun. Chişinău, or. Cricova, str. Chişinăului 86, of. 42.

2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

2.1 Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

2.2 Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.

2.3 Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

2.4 Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.

2.5 Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.

comments powered by HyperComments