A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 320

Statutul CDCAS «CETĂŢEANUL» - CDCAS «Cetăţeanul»
CDCAS «Cetăţeanul»
Centrul de Dezvoltare Civică şi Asistenţă Socială «CETĂŢEANUL»
RO/MD RU

Statutul CDCAS «CETĂŢEANUL»

3. SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE

3.1. Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la:

 • încurajarea spiritului civic, a conștiinței naţionale si a libertăţii de exprimare;
 • participarea activa la dezvoltarea bunăstării sociale şi morale a comunităţii;
 • unirea membrilor prin legături de prietenie, de bună camaraderie şi de înţelegere mutuală;
 • crearea şi promovarea relaţiilor, schimbul de experienţă cu organizaţii şi instituţii.

3.2. Obiectivele principale ale Asociaţiei sunt :

 • promovarea principiilor unei bune guvernări, interesându-se activ de bunăstarea civică şi culturală a societăţii;
 • susţinerea educaţiei şi instruirii a persoanelor, difuzării şi acumulării de cunoştinţe, încurajarea competenţei profesionale;
 • contribuire la dezvoltarea ştiinţei, culturii şi artei, reînvierea meşteşugăriilor şi tradiţiilor populare;
 • promovarea stilului de viaţă activ şi sănătos, susţinerea sportului pentru amatori, educaţiei fizice şi turismului social;
 • combaterea consumului de tutun, alcool, droguri, alte deprinderi nocive, prevenirea criminalităţii;
 • stimularea prin orice mijloace a dezvoltării armonioase a copiilor şi tinerilor, inclusiv prin acordarea de burse şi premii;
 • promovarea conştiinţei civice, respectului faţă de principiile morale în societate, bunelor maniere, deprinderilor de viaţă civilizată într-o societate modernă;
 • promovarea aspectului ecologic în toate domenii ale vieţii sociale;
 • promovare, apărare şi contribuire la realizare a drepturilor fundamentale ale omului, combaterea discriminării;
 • promovarea principiilor de pace, toleranţă şi prietenie interetnică, interconfesională, interculturală şi internaţională;
 • crearea unui spirit de dezbatere liberă a tuturor subiectelor de interes general;
 • unirea membrilor prin legături de prietenie, de buna camaraderie şi de înţelegere mutuală;
 • atragerea de resurse umane, financiare si materiale în folosul comunităţii prin donaţii, sponsorizări sau activități proprii;
 • organizarea de evenimente în favoarea atingerii scopurilor programatice ale asociației;
 • participarea activă a membrilor în proiecte naţionale şi internaţionale la acțiuni în folosul persoanelor defavorizate;
 • promovarea imaginii Republicii Moldova şi a întregii societăţi moldoveneşti pe plan extern.

3.2. Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

 • Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea fenomenului promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
 • Analiza problemelor de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea Republicii Moldova, care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor;
 • Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru copii şi tineret;
 • Acordarea de asistenţă persoanelor social-vulnerabile;
 • Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice;
 • Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.

3.3. Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:

 • să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii;
 • să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
 • să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
 • să desfăşoare activitate editorială;
 • să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
 • să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
 • să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
 • să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
 • să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 • să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
 • să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;
 • să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

3.4. În conformitate cu art. 188 Cod Civil şi art. 26 al Legii nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

comments powered by HyperComments