CDCAS «Cetăţeanul»
Centrul de Dezvoltare Civică şi Asistenţă Socială «CETĂŢEANUL»
RO/MD RU

Programe

Alături de Voi - asistenţa socială

«Alături de voi« este un program filantropic de asistenţa socială specializată şi susţinere civică, elaborat de CDCAS «CETĂŢEANUL» pentru a ajuta pături social-vulnerabile a populaţiei, precum persoane fără adăpost, pensionari, invalizi, copii orfani, familii incomplete, defavorizate sau cele cu mulţi copii, etc. Centrul permanent monitorizează mediul social prin sondaje directe şi date oferite de autorităţi competente.

Project 34 - informarea populaţiei

«Project 34» este un program deschis de informare bidirecţională combinată, elaborat de CDCAS «Cetăţeanul» cu scopul de a contribui la realizarea dreptului cetăţenilor la informaţie, garantat de art. 34 al Constituţiei RM. Programul include monitorizarea instituţiilor publice, mediatizarea evenimentelor de interes public, precum şi desfăşurarea campaniilor de informare a populaţiei în diverse domenii ale vieţii social-culturale.

Cricova 2020 - dezvoltarea infrastructurii

«Cricova 2020» este un program complex pentru dezvoltarea infrastructurii şi amenajarea oraşului Cricova, elaborat de CDCAS «Cetăţeanul». În cadrul acestuia, în Cricova sunt implementate mai multe proiecte novatoare ce vizează amenajarea spaţiului public, modernizarea sistemului informaţional, cercetări cartografice, activităţi social-educaţionale, promovarea şi popularizarea oraşului pe plan naţional şi internaţional.

EcoSocial

EcoSocial – proiect de informare şi sensibilizare a populaţiei, promovarea deprinderilor ecologice de viaţă. În cadrul proiectului, cetăţenii vor afla, cum pot economisi nu numai resurse naturale, dar şi banii proprii, fără a se renunţa la ceva important sau necesar.

InvAccess

InvAccess – proiect de construire a rampelor de acces pentru oamenii cu dizabilităţi. Persoanele în cărucioare vor putea accesa mai multe locuri şi instituţii publice.

Web Instructor

Web Instructor – un proiect de instruire gratuită internet, calculator şi tehnologii moderne de informare pentru toate categorii de populaţie, indiferent de vârsta şi limba vorbită. Proiectul prevede diverse cursuri specializate separate, adaptate pentru diferite comunităţi: şcolari, pensionari, funcţionari publici, oameni de afaceri, oameni cu dizabilităţi.

Ciclist

Ciclist – proiect de promovare a ciclismului. Proiectul prevede mai multe acţiuni de informare şi de amenajare a locurilor publice, precum instalarea parcărilor pentru biciclete, instalarea indicatoarelor rutiere, campanii informaţionale şi concursuri.